Yönetim-Politika Felsefe ve Yönetim-Politika

Hizmet ve ürün kalitesine karşı giderek daha yüksek kalite beklentileri olması nedeniyle, standartlar da sürekli yükselmektedir. Dresselhaus bu zorlukları kabul ederek piyasalardaki konumunu ve rekabetçiliğini genişletebilmek için bir fırsat olarak görmektedir.

Dresselhaus’un yönetim politikası; müşteri, personel ve süreç odaklıdır.

İyi bir kalitenin zamanında ve uygun bir fiyatla teslim edilmesi, Dresselhaus’un en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

Yönetimimizin mümkün olan en iyi kalitenin sunulmasına yönelik olarak aldığı tüm kararlarında, çevre etkileri ve çevre ve iş güvenliği kanunları ile ilgili düşünceler esas alınmaktadır.

Bilinen ürün ve hizmet kalitesinin gelecekte de devam edebilmesi için belgelenmiş ve entegre bir yönetim sistemi tesis edilmiş olup, bileşenleri şunlardır:

  • Kalite
  • Çevre
  • İş güvenliği

Bu sistem unsurlarının iç içe geçerek işlevsel olması, Dresselhaus’un sürekliliğinin ve başarılı geleceğinin temelini oluşturmaktadır.


Dresselhaus’un yönetim sistemi, aşağıdaki norm ve yönergelere göre onaylıdır:

Kalite
DIN EN ISO 9001:2008
VDA 6.2
Çevre
DIN EN ISO 14001
İş güvenliği
DIN OHSAS 18001

Kalite ve güvenilirlik unsurlarının müşteri memnuniyeti için belirleyici olması sebebiyle Dresselhaus tedarikçilerini de bu yönetim sistemine dâhil etmiştir.

Dâhil edilen tedarikçiler, ürün kalitesini güven altına alabilen, güçlü ve etkili kalite yönetim ve kalite güvence sistemlerine sahiptirler.

Dresselhaus’a ulaşan ürünler, ayrıca rastgele denetimlere de tabi tutulur ve sürekli ürün yönetim sistemine bağlı bilgisayar destekli kalite kontrol sisteminin (CAQ) kontrolünde bulunur.

Dresselhaus, isteklerinizin ve kalite taleplerinizin yerine getirilmesi için elindeki imkânların sınırlarını zorlamaktadır. Bu şekilde tesis edilen güven duygusu, uzun süreli işbirliğinin temellerini oluşturmaktadır.